OFERTA

Firma "STEL" specjalizuje się w generalnym wykonawstwie usług w zakresie budownictwa ogólnego oraz inżynierii lądowej. Uszczegółowiając, realizuje usługi w zakresie robót budowlanych, energetycznych i telekomunikacyjnych oraz kompleksowego wykonawstwa instalacji elektrycznych. W zakresie działań realizowanych przez firmę szczególnie ważne miejsce zajmują usługi budowy sieci kablowych i napowietrznych średnich i niskich napięć.

Szczegółowy zakres prac realizowanych przez firmę obejmuje:


 • budowa linii energetycznych SN i nn - kablowych i napowietrznych,
 • budowa i wyposażanie stacji transformatorowych słupowych, murowanych oraz kontenerowych,
 • przyłącza napowietrzne i kablowe,
 • montaż rozdzielni elektrycznych SN i nn,
 • wykonawstwo pomiarów roboczych i ochronnych,
 • konserwacja i eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych , w tym również sieci i urządzeń oświetlenia zewnętrznego,
 • usuwanie kolizji sieci elektroenergetycznych SN i nn z projektowaną infrastrukturą drogową oraz obiektami budowlanymi,
 • montaż i modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych,
 • przepusty pod drogami,
 • usługi sprzętowe,
 • remonty budynków stacji transformatorowych,
 • roboty ogólnobudowlane.

Posiadana baza sprzętowa tj. dźwigi , koparki , podesty montażowe, samochody dostawcze i specjalistyczne, oraz urządzenia przeciskowe , a także zaplecze warsztatowe pozwala firmie na świadczenie szerokiej oferty usług , w tym także na prowadzenie robót w sytuacjach awaryjnych.

Od początku działalności firmy ukierunkowana była na zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi klientów: począwszy od projektowania planów realizacji, przygotowania wymaganych pomiarów, doradztwa technicznego, przygotowywania projektów technologicznych i ekonomicznych poszczególnych zadań, na terminowym wykonawstwie instalacji wchodzących w skład zadania oraz zapewnieniu gwarancji - kończąc.

projekt i wykonanie: Akto.pl

© 2009 STEL S.J.
84-240 Reda, ul. Łąkowa 76,
tel: (058) 678 50 00, tel/fax: (058) 678 35 14
e-mail: stel@stel.gdansk.pl