REALIZACJE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYCZNO - BUDOWLANE"STEL" S. STYN Sp.J.

84 - 240 REDA ul. ŁĄKOWA 76
Numer telefonu: (58) 678-50-00; Numer fax: (58) 678-35-14.e- mail: stel@stel.gdansk.pl

Lp. Rodzaj zamówienia, jego lokalizacja i charakterystyka Okres realizacji Nazwa zamawiającego
1 Budowa zasilania elektroenerg. działek budowl. w m. Kosakowo ul. Goździkowa 219.12.2005
-
30.03.2006
ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna SA
ul. Marynarki Polskiej 130
2 Bud. zasilania elektroenerget. os. domków jednorodz. w m. Gdańsk 8.02.2006
-
30.04.2006
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
3 Bud l. kabl. nn w rej. ul. Obwodowej i Łąkowej w Redzie 23.03.2006
-
19.05.2006
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
4 Budowa stacji paliw na terenie filii PETROLOT Gdańsk 23.03.2066
-
20.04.2006
PHU POLAGNA M. Januszak Bydgoszcz
5 Modernizacja oświetlenia ulic we Władysławowie i Jastrzębiej Górze 13.04.2006
-
10.11.2006
ENERGA Zakład Oswietlenia
Sp. z o.o. Sopot 
6 Bud stacji trafo słup., l. kabl. SN i nn dla przył. zesp. ogródków działkowych P.O.D "Pod Bryzą" w m. Rozewie 09.05.2006
-
11.08.2006
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
7 Przebudowa sieci elektroenergetycznej w m,. Gdynia rej ul. Cylkowskiego, Korczaka i Stryjskiej 14.06.2006
-
25.08.2006
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
8 Bud. stacji trafo słupowej, l. napowietrzno-kablowej SN i l. kabl. nn w m. Połchowo gm. Puck 14.06.2006
-
20.08.2006
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
9 Budowa Centrum Logistycznego w Pruszczu Gdańskim 19.05.2006
-
9.02.2007
HERMANN KIRCHNER POLSKA Sp. z o.o. Łódź
10 Budowa linii kablowej nn w m. Dębki 17.07.2006
-
18.09.2006
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
11 Bud stacji trafo słupowej, l. nabl. SN i nn w m. Bożepole 24.07.2006
-
17.11.2006
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
12 Usunięcie kolizji kabli 15 i 0,4 KV i bud. zasilania wiaty autobusowej przy ul Unruga i Żelaznej w  Gdyni 28.06.2006
-
21.08.2006
Firma Drogowa NORDVIK Sp. J Reda
13 Budowa oświetlenia ul.Cichej w Gdyni l. napowietrzną AsXSn 2x25 mm2 25.08.2006
-
6.10.2006
ENERGA Zakład Oswietlenia
Sp. z o.o. Sopot
14 Bud. l. kabl nn przy ul. Chełmińskiej w Chwaszczynie 7.08.2006
-
20.09.2006
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
15 Bud. l. kabl. SN w rej ul. Zastawnej i Tczewskiej w Pruszczu Gdańskim 6.09.2006
-
10.11.2006
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
16 Usunięcie kolizji polegające na przebudowie Sieci SN --Terminal Kontenerowy Nabrzeże Bułgarskie 08.09.2006
-
15.10.2006
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
17 Dostawa, montaż i uruchomienie stacji PZ-GCT 25.09.2006
-
30.10.2006
Gdynia Container Terminal S.A. Gdynia
18 Budowa oświetlenia 12-go Marca w Redzie linią kablową  YAKY 4x25 mm2 27.09.2006
-
20.10.2006
ENERGA Zakład Oswietlenia
Sp. z o.o. Sopot
19 Bud. stacji tarfo kontenerowej, l. kabl. SN i nn na os. "Za Topolami" przy ul. Kormorana, zagłoby w Gdyni 29.09.2006
-
8.12.2006
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
20 Dostawa i montaż słupów i montaż przewodów do słupa K4go-10,5 11.09.2006
-
30.11.2006
Przedsiębiorstwo AGAT Sp. z o.o. Koluszki
21 Bud. przyłącza kablowego w stacji gazowej w Rybnie zakończone szfką rozdzielczą 19.10.2006
-
9.11.2006
G.E.N GAZ ENERGIA S.A.
Poznań
22 Bud. stacji trafo słupowej, l. kabl. SN i nn w m. Kłosowo gm. Przodkowo 7.11.2006
-
18.12.2006
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
23 Bud. stacji trafo słupowej, l. kabl SN i nn w m. Różyny gm. Tczew 1.12.2006
-
20.04.2007
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
24 Bud. l. kabl. SN dla zesp. hotelowego przy ul. J. Ejsmonda w Gdyni 08.12.2006
-
20.04.2007
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
25 Bud.stacji trafo kontenerowej, l. kabl. SN i nn przy ul. Hutniczej, Handlowej w Gdyni 3.11.2006
-
15.06.2007
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
26 Bud.l. kabl SN wraz z rurą RHDPE fi 40 od stacji "Smolna" do stacji "Powstańców Warszawy" zasilaj obiekty "Centrum Sopotu" 16.01.2007
-
18.05.2007
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
27 Bud. L. Kabl   SN Os. "Sokółka II" Gdynia 16.01.2007
-
12.05.2007
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
28 Bud. Stacji trafo kontenerowej, linii kablowych SN i nn dla bud. Wielorodzinnych W1-W5 przy ul. Obwodowej w Redzie 8.03.2007
-
14.12.2007
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
29 Budowa stcji trafo słupowej, l. Lablowych SN i nn w m. Kobysewo gm. Przodkowo 26.04.2007
-
20.09.2007
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
30 Budowa kontenerowej stacji trafo, linii kabl. SN i nn przy ul. Michałki w Gdańsku 7.06.2007
-
20.08.2007
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
31 Remont dróg wewnętrz., oświetl. Zewnętrz. Oraz zewnętrz kanałów kablowych na terenie GPZ Gdańsk II 6.07.2007
-
20.08.2007
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
32 Budowa l. Kablowych nn do budynków mieszkalnych, wielorzodzinnych w rej. Ul. Wilanowskiej, Rogalińskiej w Gdańsku 18.07.2007
-
15.01.2008
Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk
33 Budowa stcji trafo słupowej, l. kabl. SN i nn w m. Mosty, Mechelinki gm. Kosakowo 17.08.007
-
16.11.2007
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
34 Budowa l. kabl. SN wraz z rurą RHDPE fi 40 zasilające obiekty "Centrum Sopotu" 21.08.2007
-
20.12.2007
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
35 Remont odc. Awaryjnej l. kabl. O długości 0,230 km w Gdańsku pomiędzy T-1316 Ziemniak a T-1654 Łozy 3.09.2007
-
14.09.2007
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
36 Budowa sieci kabl. SN wraz z kanalizacją pierwotną światłowodu oraz wyposażeniem pól 15 kV w GPZ Rumia i GPZ Reda dla Centrum Handlowo-Usługowego AUCHAN w Rumi ul. Kosynierów, Grunwaldzka 28.09.2007
-
15.09.2007
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
37 Przebudowa oświetlenia ulicy 1-go Maja w Sopocie 24.09.2007
-
31.10.2007
ENERGA Zakład oświetlenia sp. z o.o. Sopot ul. Grottgera7
38 Przebudowa oświetlenia ul. Bema w Sopocie 20.09.2007
-
31.10.2007
ENERGA Zakład oświetlenia sp. z o.o. Sopot ul. Grottgera7
39 Budowa linii kablowych nn w Rumi 26.10.2007
-
14.12.2007
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
40 Budowa oświetlenia zewnętrznego  przy ul. Lipowej w Gdyni 2.11.2007
-
15.12.2007
PB PANORAMA Sp. z o.o.
Gdynia ul. Lipowa 19
41 Budowa l. kablowej nn przy ul. Lipowej w Gdyni 2.11.2007
-
31.01.2008
PB PANORAMA Sp. z o.o.
Gdynia ul. Lipowa 19
42 Usunięcie kolizji l. kabl. i linii napowietrznej nn kolidujących z budową domów wielorodzinnych w Gdyni przy ul. Starodworcowej 2.11.2007
-
30.04.2008
PB PANORAMA Sp. z o.o.
Gdynia ul. Lipowa 19
43 Budowa linii kablowej nn przy ul. Lipowej w Gdyni 2.11.2007
-
30.04.2007
PB PANORAMA Sp. z o.o.
Gdynia ul. Lipowa 19
44 Budowa stacji trafo wnętrzowych i l.kabl. SN dla kompleksu biurowo-usługowego "Łużycka Office Park" w ej. Ul. Sportowej, Łużyckiej w Gdyni 22.11.2007
-
20.03.2008
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
45 Budowa stacji trafo słupowej, l. kabl. SN i nn w m. Tuchom gm. Żukowo 21.12.2007
-
20.04.2008
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
46 Budowa stacji trafo kontenerowej, lini kabl. SN i nn przy ul. Skośnej w Gdyni 21.12.2007
-
18.04.2008
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
47 Remont dachu budynku warsztatowego (część niska) na terenie Zakładu Dystrybucji Gdynia 20.12.2007
-
29.02.2008
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
48 Pzebudowa linii napowietrznej, bud. pzyłącza kabl. Nn w m. Leszkowy 1.01.2008
-
18.01.2008
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
49 Budowa stacji transformatorowej kontenerowej, linii kablowych SN i nn dla przyłączenia budynków 1, 2 ,3, 4 i 5 na Osiedlu  Kosynierów Park przy ul. Kosynierów w Rumii 11.02.2008
-
6.06.2008
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
50 Rozbudowa linii kablowej SN oraz nn na budowie Centrum Handlowo-Usługowego TESCO w Gdańsku  Chełmie oraz budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Sikorskiego i Cienistej 01.09.2007
-
30.06.2008
POL-AQUA S.A. Oddział Generalnego Wykonawstwa Gdańsk, Na Piaskach 10
51 Wykonanie oświetlenia parkingu i zaplecza Centrum Handlowo-Usługowego TESCO w Gdańsku oraz kanalizacji kabli SN przy ul. Sikorskiego, Cienistej i Witosa 14.04.2008
-
30.06.2008
POL-AQUA S.A. Oddział Generalnego Wykonawstwa Gdańsk, Na Piaskach 10
52 Przebudowa sieci energetycznej oraz przebudowa oświetlenia na obiekcie Centrum Handlowe w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 15.03.2008
-
30.07.2008
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usług Budowlaych EKO Sp. J Brzęczek, Wójcik Gdynia, Lelewela 9A/19
53 Budowa stacji transformatorowej kontenerowej, linii kablowych SN i nn dla przyłączenia budynków mieszkalnych w rejonie ul.Leśnej, Parkowej, Spokojnej w Małym Kacku 9.04.2008
-
20.06.2008
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
54 Budowa stacji transformatorowej kontenerowej, linii kablowych SN i nn dla przyłączenia budynku nr 6 na Osiedlu  Kosynierów Park przy ul. Kosynierów w Rumii 9.04.2008
-
21.05.2008
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
55 Budowa stacji kontenerowej, linii kablowych SN i nn dla przyłączenia odbiorców przy ul. Podgórnej w Rumii 9.05.2008
-
18.07.2008
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
56 Przebudowa kablowej sieci oświetleniowej nn 0,4 kV na u. Grunwaldzkiej i Abrahama w Gdańsku 15.05.2008
-
15.09.2008
ENERGA Zakład oświetlenia sp. z o.o. Sopot ul. Grottgera7
57 Remont odcinka linii kablowej SN-15 kV nr 29301 pomiędzy GPZ Rumia a T-2539 Janowo Hutnicza w Rumi 28.05.2008
-
18.07.2008
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
58 Budowa stacji transformatorowej linii kablowych SN i nn dla pzryłączenia odbiorców w m. Tokary gm. Przodkowo 25.07.2008
-
19.12.2008
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
59 Budowa linii kablowej SN-15 kV od GPZ Kokoszki do abonenckiej stacji trafo T-16124 IKEA Matarnia do sieci obiektów Parku Handlowego Matarnia 16.10.2008
-
20.10.2008
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
60 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowych SN i nn przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku 1.10.2008
-
20.02.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
61 Budowa słupowej stacji transformatorowej, linii kablowych SN i nn w . Barwik gm. Przodkowo 4.02.2009
-
17.04.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
62 Budowa linii kablowej SN i nn oraz stacji transformatorowej w Redzie przy ul. Szkolnej 10.02.2009
-
17.04.2009
  ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
63 Budowa stacji transformatorowej kontenerowej, linii kablowych SN i nn w Mosty ul. Morska 20.03.2009
-
17.07.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
64 Budowa stacji transformatorowych słupowych, linii kablowych SN i nn, linii napowietrznej nn w m. Rekowo Górne 21.04.2009
-
16.06.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
65 Remont Budynku nastawni GPZ Chylonia 1.06.2009
-
30.09.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
66 Budowa linii kablowej SN, stacji transformatorowej oraz sieci rozdzielczej nn w Suchy Dwór gm. Kosakowo 8.06.2009
-
4.09.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
67 Budowa stacji trafo, linii kablowych SN i nn w Gdyni ul. Jana Pawła II 16.06.2009
-
20.07.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
68 Budowa linii kablowych SN i nn ze złączami kablowymi oraz kontenerowej stacji dwutransformatorowej w Sopocie ul. Armii Krajowej 23.06.2009
-
9.10.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
69 Budowa stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej SN i nn w m. Skórzewo gm. Kościerzyna 7.07.2009
-
11.09.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
70 Budowa linii kablowej SN dla przepompowni SOBIESKI w Gdańsku ul. J. Sobieskiego 7.06.2009
-
4.09.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
71 Remont awaryjnej linii kablowej Sn pomiędzy Janowo Parking a GPZ Rumia 5.08.2009
-
18.09.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
72 Budowa linii kablowej SN dla zasilania abonenckiej stacji transformatorowej Reda ul. Wejherowska 12.09.2009
-
18.09.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
73 Budowa stacji transformatorowej, kontenerowej linii kablowych SN i nn Gdynia, ul. Hutnicza 40 13.08.2009
-
20.10.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
74 Budowa stacji transformatorowej, kontenerowej linii kablowych SN i nn Gdynia ul. Sambora 24.08.2009
-
20.11.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
75 Budowa stacji transformatorowej słupowej, linii kablowych SN i nn oraz przebudowa linii napowietrznej nn w Redzie ul. Polna 3.09.2009
-
20.11.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
76 Wymiana instalacji elektrycznej w 4 salach lekcyjnych, opraw oświetleniowych w gabinecie lekarskim i oświetlenia zewnetrznego budynku szkoły nr 2 w Redzie 6.07.2009
-
24.08.2009
Szkoła Podstawowa nr 2 Reda
77 Kompleksowe roboty budowlano-montażowe parkingu  przy budynku Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału Zarządzania UG w Sopocie przy ul.Piaskowej 1.07.2009
-
5.08.2009
NORDVIK-Mikołaj Konopka i Krzysztof Wróbel Reda
78 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powązaniami kablowymi SN i nn oraz likwidacją wkomponowanej stacji Gdańsk, ul. Wita Stwosza 1.09.2009
-
31.12.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
79 Wyposażenie stacji transformatorowej SN/nn budowa linii kablowych SN i nn w Redzie ul. Pucka 21.09.2009
-
11.12.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
80 Remont bieżący budynku stacji transformatorowej INCO w Sopocie 18.09.2009
-
30.09.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
81 Remont bieżący budynku stacji transformatorowej Gdynia ul. Ramuta 18.09.2009
-
30.09.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
82 Przebudowa linii napowietrznej SN na linię kablową SN Rumia ul. Piłsudzkiego 24.09.2009
-
29.01.2010
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
83 Remont budynku nastawni GPZ Gdynia Wielki Kack 15.10.2009
-
31.12.2009
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
84 Budowa stacji transformatorowej wnętrzowej, linii kablowej SN i nn w Redzie ul. Polna 23.10.2009
-
8.01.2010
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
85 Remont linii kablowej SN pomiędzy GPZ Sopot a Sopot Ujęcie Płowce 14.10.2009
-
20.02.2010
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
86 Budowa linii kablowej SN oraz światłowodu od GPZ Wejherowo do "Wejherowo Śliska" do zasilania osiedla "Sikorski Park" w Wejherowie 4.11.2009
-
6.08.2010
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
87 Budowa stacji transformatorowej linii kablowej SN i nn Reda ul Obwodowa 4.01.2010
-
30.06.2010
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
88 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej SN i nn dla zasilania budynków wielorodzinnych MIŁE MIESZKANIA Gdańsk. ul. Guderskiego 9.03.2010
-
7.05.2010
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
89 Remont elewacji i dachu budynku PZ Witomino 4.04.2010
-
14.05.2010
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
90 Budowa linii kablowej nn na osiedlu PIASTÓW IV Gdańsk ul. Nieborowska 15.04.2010
-
4.06.2010
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
91 Budowa linii kablowej 30 kV dwutorowej relacji PZ Jurata - PZ Hel z rurą METRO-NET 29.03.2010
-
15.06.2010
Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "Enbud" Słupsk Sp. Zo.o.
92 Budowa stacji transformatorowej kontenerowej, linii kablowych SN i nn, przebodowa linii napowietrznej nn, demontaż stacji typu MSTw, odc. Linii kablowych SN inn w Jstrzębia Góra 1.06.2010
-
17.09.2010
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
93 Budowa linii kablowej SN oraz przedudowa linii napowietrznej SN w m. Tuchom gm. Żukowo 1.06.2010
-
3.09.2010
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
94 Budowa linii kablowej SN i nn stacji transformatorowej w m. Osłonino przy ul. Morskiej gm. Puck 31.05.2010
-
14.07.2010
ZEP Centrum Wykonastwa Specjalistycznego Sp. z .o.o Płock
95 Modernizacja oświatlenia ulic Derdowskiego, Leśnej i Jasnej w Jastrzębiej Górze 21.05.2010
-
25.06.2010
ENERGA Oświetlenie sp. zo.o. Sopot
96 Przebudowa kablowej sieci oświetleniowej nn Gdynia ul. Płk. Dąbka i Derdowskiego 26.05.2010
-
26.11.2010
ENERGA Oświetlenie sp. zo.o. Sopot
97 Projekt wykonawczy wraz z wykonaniem budowy linii kablowej SN Gdynia ul. Witomińska 23.06.2010
-
31.05.2011
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
98 Budowa sieci elektroeneregetycznej stacji transformatorowej  Gdynia ul. Sucha 3.06.2010
-
18.06.2010
ZEP Centrum Wykonastwa Specjalistycznego Sp. z .o.o Płock
99 Budowa i przebudowa linii kablowych SN w Gdańsku ul. Bażyńskiego 2.07.2010
-
20.08.2010
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
100 Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem robót polegających na budowie linii kablowej nn   13.07.2010
-
31.12.2010
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
101 Modernizacja telemechaniki i zabezpieczeń w stacji PZ Kartuzy 3.08.2010
-
20.12.2010
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
102 Moderniacja linii kablowych SN  pomiędzy GPZ Chylonia a stacje: Wioślarska, Kcyńska, Szubińska 4.08.2010
-
22.10.2010
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
103 Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem modernizacji linii kablowych SN na terenie Rejonu Dystrybucji Gdańsk 11.09.2010
-
30.09.2011
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
104 Budowa stacji transformatorowej linii kablowej SN i nn Gdaynia ul. Chwarznieńska 6.10.2010
-
22.12.2010
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
105 Budowa linii SN i nn oraz stacji transformatorowej słupowej, wymiana odłącznika na odłącznik sterowany radiowo, wykonanie powiązania do istniejącej sieci 22.10.2010
-
20.01.2011
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
106 Remont stacji transformatorowej dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej odbiorców Gdynia Władysława IV 19.10.2010
-
12.01.2011
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
107 Remont stacji transformatorowej dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej odbiorców Gdynia Narcyzowa 19.10.2010
-
12.01.2011
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
108 Budowa linii SN i nn,  odbudowa nawierzchni, inwentaryzacja zieleni,  organizacja ruchu na czas ułożenia kabla dla  podstacji PKT "Wendy" 18.10.2010
-
15.06.2011
ELEKTROBUDOWA SA Gdańsk
109 Budowa linii kablowych SN, kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowych nn w Pogórze gm. Kosakowo 1.12.2010
-
14.01.2011
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
110 Budowa stacji transformatorowej wraz z budową zasilania kablowego SN na OM "PIASTÓW IV" w Gdańsku i OM PLATANOWA W Sopocie 29.11.2010
-
17.12.2010
ENERGA - Operator SA Oddział w Gdańsku
projekt i wykonanie: Akto.pl

© 2009 STEL S.J.
84-240 Reda, ul. Łąkowa 76,
tel: (058) 678 50 00, tel/fax: (058) 678 35 14
e-mail: stel@stel.gdansk.pl